Gratis psykologhjælp til unge

Home / Gratis psykologhjælp til unge

Brækker du benet, får du gratis lægehjælp. Får du en psykisk sygdom, står du alene med regningen.

Det er den virkelighed, der rammer et stigende antal unge, der oplever psykiske vanskeligheder.

At flere og flere unge oplever disse vanskeligheder afspejles i blandt andet et stigende forbrug af antidepressiv medicin blandt børn og unge, samt et stadig større antal unge, der henvises til psykologbistand på grund af blandt andet depression, angst og selvværdsproblemer.

Unge, der henvises til psykologbistand af egen læge, kan få tilskud til behandlingen hos en psykolog, men der er stadig ved den laveste takst en egenbetaling på mellem 300 og 400 kroner per gang. For de fleste unge er det et stort beløb, og det kan forhindre unge i at få den behandling, de har brug for.

Ubehandlede psykiske lidelser kan være medvirkende til frafald på ungdomsuddannelserne, misbrugsproblemer og en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Det koster kommunen dyrt og ved at tilbyde gratis psykologhjælp til unge, kunne kommunen spare en hel del. Faktisk har Danske Regioner regnet sig frem til, at samfundet for hver krone, der investeres i psykologbehandling af depression, får fem kroner igen. Der er altså både en betydelig menneskelig og økonomisk gevinst ved at indføre dette tilbud.

Når vi i SF gerne vil tilbyde psykologhjælp til unge mellem 15-25, er det ikke fordi, voksne ikke kan opleve psykiske vanskeligheder. Selvfølgelig så vi helst, at psykiske lidelser blev anerkendt og behandlet på lige fod med synlige, fysiske lidelser. Desværre er pengene knappe, og der må derfor prioriteres. Tal fra WHO viser, at 75 procent af de, der bliver ramt af psykiske lidelser, er syge inden deres 25. år. Derfor giver det mening at fokusere på netop unge, da det forventes at give det bedste og mest varige resultat for det mindste beløb.

I skrivende stund har 22 kommuner indført gratis psykologhjælp til unge mellem 15-25. I SF ønsker vi at tilføje Hvidovre Kommune til den liste for vores borgeres skyld.