Flere midler til gratis psykologhjælp til unge

Home / Flere midler til gratis psykologhjælp til unge

På sundhedsområdet vil SF sidestille psykisk sundhed med fysisk sundhed. Vi er bekymrede for den stigende stress, ensomhed, præstationsangst og psykiske udmattelse vi ser særligt blandt unge og studerende.
Unge, der henvises til psykologbistand af egen læge, kan få tilskud til behandlingen hos en psykolog, men der er stadig ved den laveste takst en egenbetaling på mellem 300 og 400 kroner per gang. For de fleste unge er det et stort beløb, og det kan forhindre unge i at få den behandling, de har brug for.
Derfor har vi været drivkraft bag at vi har fået gratis psykologhjælp til unge, og efterspørgslen har som forventet været stor. Derfor skal vi have mere af den slags hjælp.